Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvornår Rudkøbing Camping registrerer de personlige oplysninger, du afgiver, hvorfor vi har brug for at gemme dem, og hvordan de bliver håndteret.

Dataansvarlig

Rudkøbing Camping er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer om vores Kunder og brugere, og vi sørger for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Rudkøbing Camping

CVR-nr.: 10683998

Engdraget 11

5900 Rudkøbing

+45 21331888

Mail

Vi indsamler de oplysninger, som er nødvendige for vores arbejde, og som vi har hjemmel til at indsamle.

Så når du giver samtykke til at tilmelde dig overnatning eller arrangementer eller lignende, gemmer vi personoplysninger om dig, så vi kan kommunikere med dig.

Vi gemmer bl.a. følgende personoplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Vi benytter oplysningerne til at kontakte dig som Kunde, bruger, interesseret i øvrigt og tidligere Kunder med gode tilbud.

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt?

Når du giver oplysninger om navn, adresse, telefon og e-mail, gemmer vi oplysningerne i op til 5 år efter ophøret af din aftale med os. Dette sker i henhold til lov om bogføring. Herefter slettes alle personoplysninger.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

  • Vi har vedtaget politikker for IT sikkerhed, og vores medarbejdere orienteres løbende om sikker behandling af data.
  • Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.
  • Rudkøbing Campings IT systemer har generelt et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall og beskyttelse af enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Systemers drift og eventuelle angreb fra hackere eller virus overvåges løbende.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Alle data for betalingskort sendes over en sikker krypteret forbindelse til Nets, hvor vi ikke har adgang til kortdata.

Det er kun et begrænset antal medarbejdere hos Rudkøbing Camping, som har adgang til dine oplysninger. Derudover harRudkøbing Camping indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere om behandling af personoplysninger, som regulerer adgangen til dem.

Hvad er dine rettigheder?

Rudkøbing Camping er ansvarlig for indsamling og håndtering af dine data.

Hvis du ønsker information om de oplysninger, som er registreret om dig, kan du henvende dig skriftligt Rudkøbing Camping via mail på Mail. Du kan også ringe på telefon6251 1830 og få nærmere retningslinjer for, hvordan du kan få dine data udleveret.

Du har ret til at:

  • få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dem. Du kan også bede om at få dine data udleveret i et elektronisk format.
  • at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.